Triển khai, cấu hình, cài đặt hệ thống vận hành khách sạn cùng các đối tác tại Diamond Bay Condotel & Resort

Cải tạo hạ tầng CNTT, mạng lõi, tổng đài, cáp quang, truyền hình IPTV, HD tại Riviera Cam Ranh 5 sao

Cải tạo hạ tầng, mạng lõi, cáp quang tại Goldenpeak Cam Ranh